Tuesday, 11 October 2011

Sambungan...... lapan kecerdasan

5. Kecerdasan muzik
    > Guru perlu mengubah gaya pengajaran tradisional kepada gaya pengajaran berbentuk persembahan maklumat yang menarik perhatian pelajar. Contohnya penggunaan persembahan maklumat berbentuk perisian Power Point dan perisian grafik terbukti mampu mengekalkan minat murid terhadap mata pelajaran yang diajarkan.

6. Kecerdasan interpersonal
    > Guru mempunyai kebolehan yang tinggi kerana mereka berupaya meletakkan diri dalam situasi pelajar dengan memahami perasaan , minat, kebolehan pelajarnya. Guru sentiasa memberikan perangsang yang positif bagi meningkatkan semangat pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran.

7. Kecerdasan Intrapersonal
    > Guru yang memiliki kecerdasan intrapersonal mempunyai pengetahuan yang tinggi terhadap mata pelajaran yang diajarkan dan berupaya menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh pelajar pada aras yang berbeza. Guru juga sentiasa menonjolkan sikap empati, memberikan motivasi dan memahami keperluan pelajarnya.

8. Kecerdasan naturalis
    > Kecerdasan naturalis dapat dilihat pada diri seseorang guru yang mencintai alam sekitar dan sentiasa peka akan isu alam sekitar dan sentiasa menasihati pelajar supaya mencintai dan menjaga alam sekitar dan tidak melakukan kemusnahan terhadapnya.  

No comments:

Post a Comment