Friday, 14 October 2011

Pelajaran: Pendidikan Islam Tahun 3

Asas Ulum Syar'iah         

           Aqidah

Ada empat buah kitab yang diturunkan kepada para nabi iaitu:
1. Kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW
2. Kitab Taurat kepada Nabi Musa Alaihissalam
3. Kitab Zabur kepada Nabi Daud Alaihissalam
4. Kitab Injil kepada Nabi Isa Alaihissalam

Kelebihan Kitab Al-Qur'an
1. Al-Qur'an merupakan mukjizat teragung kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Allah memelihara Al-Qur'an daripada sebarang penyelewengan sehingga hari qiamat.
3. Syariat di dalamnya untuk seluruh manusia.
4. Al-Qur'an memansuhkan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab Allah sebelumnya.
5. Al-Qur'an menjadi penawar kepada penyakit.

* Syariat ialah peraturan hidup dan ajaran agama Islam*

No comments:

Post a Comment