Friday, 14 October 2011

sambungan .....Beriman Kepada Kitab Allah

          Maksud beriman kepada kitab Allah ialah kita mesti meyakini bahawa:

            * Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya.
            * Kitab-kitab Allah adalah wahyu yang menjadi panduan manusia.
            * Kitab-kitab Allah mengandungi peraturan hidup yang benar.

           Oleh sebab itu, manusia memerlukan kitab Allah kerana:
           
            * Manusia memerlukan panduan untuk hidup sempurna
            * Manusia mempunyai kelemahan


   Latihan : Tuliskan (betul) atau (salah) pada pernyataan yang berikut.

1. Kandungan kitab-kitab Allah adalah wahyu.  (                )
2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud  (                )
3. Kitab Allah menjadi panduan hidup kepada manusia  (                 )
4. Nabi Musa menerima kitab Zabur                 (                )
5. Ada lima buah kitab yang wajib dipercayai oleh orang Islam  (                     ) 

 

No comments:

Post a Comment