Monday, 10 October 2011

ASAS AKHLAK ISLAMIAH

       1.  Adab menghidang makanan dan minuman
       2.  Adab bercakap dengan rakan
       3.  Adab melayan tetamu
       4.  Adab menziarahi rakan
       5.  Adab menziarahi pesakit
       6.  Adab menziarahi orang tua

PELAJARAN JAWI TAHUN 3

1.   Mengenal, mengeja dan menyebut perkataan pinjaman bahasa Arab.
2.   Mengenal, mengeja dan menyebut perkataan pinjaman bahasa Inggeris.
3.   Membaca dan menulis perkataan pinjaman bahasa Arab.
4.   Membaca dan menulis perkataan pinjaman bahasa Inggeris.
5.   Membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan  ber.......
6.   Membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan  ter........
7.   Membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan di..., se...., ke....
8.   Membaca dan menulis perkataan berimbuhan akhiran .....an, .....kan.
9.   Membaca dan menulis perkataan berimbuhan akhiran .....i .
10. Membaca dan menulis perkataan berimbuhan apitan di....kan, di.....i,
11. Membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat-ayat mudah dan pendek.

No comments:

Post a Comment