Monday, 10 October 2011

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

A)     ASUHAN TILAWAH AL-QUR'AN


1. Khatam Al-Qur'an
    1.1 Surah An-Nisa'  Juzuk 5 -Ayat 34 - 182
    1.2 Surah Al- Maidah Juzuk 6 - Ayat 1 - 120
    1.3 Surah Al- An'am Juzuk 7 - Ayat 1 - 165
    1.4 Surah Al- A'raf Juzuk 8 -Ayat 1 - 67

2. Membaca dan menghafaz surah-surah berikut dengan betul dan fasih.
    2.1 Surah Al- Humazah ayat 1 - 9
    2.2 Surah Al- Asr ayat 1 - 3
    2.3 Surah At- Takathur ayat 1 - 8
    2.4 Surah Al- Fil ayat 1 - 5
    2.5 Surah Al- Qariah ayat 1 - 11
    2.6 Surah Al- A'diyat ayat 1 - 11
    2.7 Surah Al- Zalzalah ayat 1- 8

3. Kefahaman surah.
    3.1 Surah Al- Ikhlas ayat 1- 4
    3.2 Surah Al- Kauthar  ayat 1 - 3
    3.3 Sejarah ringkas Al-Qur'an

B)      ASAS ULUM SYAR'IAH


    1.   Aqidah      > Beriman Kepada Kitab Allah
                           > Beriman Kepada Hari Akhirat
                           > Allah Bersifat Baqa'
                           > Mukhalafatuhu lil hawadisi
                           > Qiyamuhu binafsihi
                           > Allah Bersifat Al-'Adl
                           > Allah Bersifat As-Syakur

    2.   Ibadah      > Konsep Ibadah - jenis-jenis hukum
                          >  Bersuci daripada hadas besar
                          >  Bacaan dalam solat - doa qunut
                          >  Perkara yang membatalkan solat

     3.   Sirah       > Pekerjaan Nabi Muhammad S.A.W semasa kecil
                          > Pekerjaan Nabi Muhammad S.A.W setelah dewasa
                          > Perkahwinan Nabi Muhammad S.A. W
                          > Peristiwa Hajarul Aswad

   

No comments:

Post a Comment