Thursday, 24 November 2011

PERISTIWA HAJARUL ASWAD

Pelajaran : Pendidikan Islam
Tahun      : 3    
Bidang     : Asas Ulum Syariah (Sirah)
Tajuk       : Peristiwa Hajarul Aswad
Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
                              1. Menyatakan peristiwa yang berlaku semasa peletakan 
                                  Hajarul Aswad.
                              2. Menyebut nama kaum yang berselisih faham dalam
                                  peristiwa tersebut.
                              3. Menyebut akhlak terpuji Nabi Muhammad


Langkah pembelajaran : 1. Guru bercerita kepada murid tentang tajuk.
                                  2. Guru meminta murid menyebut nama kaum yang
                                      berselisih faham dalam peristiwa tersebut.
                                  3. Murid menyebut akhlak terpuji Nabi Muhammad 
                                      boleh dijadikan teladan.                                  
Hajarul Aswad bermaksud batu hitam. Hajarul Aswad terletak di penjuru sebelah timur Kaabah.
Berlaku banjir besar di Kota Mekah menyebabkan Kaabah telah rosak. Setelah Kaabah dibaiki semula, telah berlaku perselisihan faham antara empat kaum iaitu kaum Bani 'Addi, Bani 'Auf, Bani Khazraj dan Bani Mahzum untuk meletakkan semula Hajarul Aswad pada tempat asalnya .


Akhirnya, mereka sependapat untuk melantik orang yang pertama memasuki masjid pada keesokkan paginya sebagai hakim. Dengan takdir Allah, Nabi Muhammad ialah orang yang pertama memasuki masjid, lalu mereka melantik Nabi Muhammad menjadi hakim. 


Nabi Muhammad dengan kebijaksanaannya telah menggunakan kain serbannya untuk diletakkan hajarul aswad di atasnya dan meminta ketua-ketua kaum mengangkat hajarul aswad tersebut bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan hajarul aswad ke tempat asalnya semula di penjuru sebelah timur Kaabah. Maka keempat-empat kaum itu berdamai kerana kebijaksanaan Nabi Muhammad. Itulah peristiwa hajarul aswad.

Sambungan Sirah Nabi

Pelajaran :  Pendidikan Islam
Tahun       :  3
Bidang     :  Asas Ulum Syariah (Sirah)
Tajuk         :  Perkahwinan Nabi Muhammad
Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
                                1. Menyatakan kisah perkahwinan Nabi Muhammad
                                2. Menyebut umur Nabi Muhammad dan Khadijah ketika berkahwin
                                3. Menyebut dan menyenaraikan nama anak-anak Nabi Muhammad


Langkah pembelajaran :   1. Guru bercerita kisah perkahwinan Nabi Muhammad
                                     2. Murid bersoal jawab dan memberi respon
                                     3. Murid menyebut nama anak-anak Nabi Muhammad
                                     4. Murid menasyidkan lagu dan menamakan anak-anak Nabi  
                                         Muhammad.


Penerapan nilai    :  Mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad dan mengamalkannya. 


Nabi Muhammad S.A.W berkahwin ketika berumur 25 tahun. Isteri pertama baginda ialah Khadijah bt Khuwailid. Umur Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad ialah 40 tahun. Khadijah ialah seorang hartawan, dermawan dan ahli perniagaan yang berjaya di Kota Mekah. Khadijah tertarik hari kepada Nabi Muhammad kerana sifat dan akhlak mulia baginda. Nabi Muhammad seorang yang rajin, jujur, bertanggungjawab dan bijaksana dalam menjalankan perniagaan.


Nabi Muhammad dikurniakan enam orang anak iaitu 2 orang lelaki dan 4 orang perempuan yang bernama Ibrahim, Qasim, Fatimah, Ruqaiyyah, Zainab dan Ummu Kalsom.


Lagu kanak-kanak :-


Anak-anak Nabi ada enam orang,
Dua lelaki empat perempuan,
Pertama Qasim, yang bongsu Ibrahim,
Zainab, Ruqaiyyah, Fatimah, Ummu Kalsom. 


Ulang 2 kali

Thursday, 17 November 2011

Pelajaran: Pendidikan Islam Tahun 3

Pelajaran : Pendidikan Islam
Tahun      : 3
Bidang     :  Asas Ulum Syariah (Sirah)
Tajuk       : Pekerjaan Nabi Muhammad
Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
                                 1. Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad semasa kecil
                                 2. Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad setelah dwasa
                                 3. Menyebut akhlak mulia Nabi Muhammad
Langkah pembelajaran :   1. Guru berceita tentang tajuk
                                     2. Murid bersoal jawab tentang tajuk 
                                     3. Murid menyebut pekerjaan Nabi Muhammad dan akhlak mulia 
                                         baginda.
                                     4. Murid membuat latihan bertulis
Penerapan nilai  : Mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad
   
1. Nama nabi kita ialah nabi Muhammad S.A.W.
2. Nama bapa nabi Muhammad ialah Abdullah bin Abdul Muttalib
3. Nama ibu nabi Muhammad ialah Aminah bt Wahab
4. Nama bapa saudara nabi Muhammad ialah Abu Talib bin Abdul Muttalib
5. Nabi Muhammad S.A.W dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiulawal Tahun Gajah
   di Kota  Mekah.
6. Semasa kecil Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing
7. Setelah dewasa Nabi Muhammad bekerja sebagai peniaga di Syam
8. Nabi Muhammad seorang peniaga yang rajin, sabar, bijak dan bertanggungjawab.

BERSUCI DARIPADA HADAS BESAR

Pelajaran : Pendidikan Islam
Bidang     : Asas Ulum Syar'iah (Ibadah)
Tahun      : 3
Hasil pembelajaran : 1. Murid dapat menyebut perkara-perkara yang mewajibkan 
                                  seseorang itu mandi.
                               2. Murid dapat menyebut perkara yang dilarang semasa berhadas 
                                  besar.
Langkah Pengajaran : 1. Guru meminta murid membaca teks daripada buku teks dan 
                                   bersoaljawab dengan murid.
                                2. Murid menyebut perkara-perkara yang mewajibkan seseorang
                                   itu mandi satu persatu.
                                3. Guru menerangkan perkara-perkara tersebut satu persatu dan
                                    memberi contohnya.
                                4. Murid menyebut perkara yang dilarang semasa berhadas besar
                                    satu persatu.
                                5. Guru meminta murid membuat latihan dalam lembaran kerja.       


>>>> Hadas besar ialah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi.

>>>> Perkara-perkara tersebut ialah :-
          1) Haid                         4) Bersetubuh/jimak
        2) Nifas                        5) Keluar mani 
        3) Wiladah                    6) Mati


>>>> Perkara-perkara yang dilarang semasa berhadas besar ialah :-
          1) Solat                         4) Duduk di dalam masjid
        2) Puasa                        5) Membaca dan menyentuh Al-Qur'an
        3) Tawaf  

Pelajaran: Pendidikan Islam Tahun 3

Pelajaran : Pendidikan Islam
Tahun      : 3
Bidang     : Asas Ulum Syariah (Ibadah)
Tajuk       : Perkara-perkara yang membatalkan solat
Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
                               1. Menyebut perkara-perkara yang membatalkan solat satu persatu
                               2. Menunjukkan tunjuk cara dengan bimbingan guru
                               3. Menulis (Batal) atau (Tidak Batal) pada pernyataan yang diberi


Langkah pembelajaran :   1. Guru meminta murid menyebut perkara-perkara
                                        tersebut satu persatu
                                    2. Murid menunjukkan cara dengan bimbingan guru
                                    3. Murid menjawab latihan bertulis


Penerapan nilai    : Sentiasa menjaga solat daripada terbatal, menunaikan 
                            solat pada awal waktu. 


Perkara-perkara yang membatalkan solat.


1. Menggerakkan anggota badan tiga kali berturut-turut.
2. Bercakap-cakap di dalam solat
3. Ketawa ketika solat
4. Membuka aurat dengan sengaja
5. Berhadas besar atau berhadas kecil
6. Berubah niat
7. Berpaling dada dari arah qiblat
8. Makan atau minum ketika solat
9. Terkena najis pada badan, pakaian atau tempat
10. Murtad

Sunday, 6 November 2011

ADAB MAKAN DAN MINUMPelajaran : Pendidikan Islam
Bidang    : Asas Akhlak Islamiah
Tahun     : 3
Hasil pembelajaran  : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
                                 1. Menyatakan adab semasa makan dan minum
                                 2. Menyatakan semasa menghidang makanan dan minuman
                                 3. Mengamalkan adab makan dan minum yang betul dan bersopan.
Pengalaman pembelajaran : 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk.
                                          2. Guru meminta murid menyebut adab-adab semasa makan dan minum.
                                          3. Murid menyatakan adab semasa menghidangkan makanan.
                                          4. Murid cuba mengamalkan adab ini semasa makan di kantin sekolah.                    

ADAB IBU BAPA TERHADAP ANAK-ANAKPelajaran : Pendidikan Islam
Tahun      : 3
Bidang     : Asas Akhlak Islamiah
Tajuk       : Adab Ibu bapa Terhadap Anak-anak


Hasil pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat:
                               1. Menyebut adab ibu bapa terhadap anak-anak
                               2. Menyenaraikan adab-adab tersebut
                               3. Memadankan gambar dengan kenyataan.


Langkah pembelajaran :    1. Murid membaca teks dan bersoal jawab
                                     2. Murid mendengar penerangan daripada guru
                                     3. Murid membuat latihan bertulis


Penerapan nilai   : Kasih sayang, hormat menghormati