Thursday, 17 November 2011

BERSUCI DARIPADA HADAS BESAR

Pelajaran : Pendidikan Islam
Bidang     : Asas Ulum Syar'iah (Ibadah)
Tahun      : 3
Hasil pembelajaran : 1. Murid dapat menyebut perkara-perkara yang mewajibkan 
                                  seseorang itu mandi.
                               2. Murid dapat menyebut perkara yang dilarang semasa berhadas 
                                  besar.
Langkah Pengajaran : 1. Guru meminta murid membaca teks daripada buku teks dan 
                                   bersoaljawab dengan murid.
                                2. Murid menyebut perkara-perkara yang mewajibkan seseorang
                                   itu mandi satu persatu.
                                3. Guru menerangkan perkara-perkara tersebut satu persatu dan
                                    memberi contohnya.
                                4. Murid menyebut perkara yang dilarang semasa berhadas besar
                                    satu persatu.
                                5. Guru meminta murid membuat latihan dalam lembaran kerja.       


>>>> Hadas besar ialah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi.

>>>> Perkara-perkara tersebut ialah :-
          1) Haid                         4) Bersetubuh/jimak
        2) Nifas                        5) Keluar mani 
        3) Wiladah                    6) Mati


>>>> Perkara-perkara yang dilarang semasa berhadas besar ialah :-
          1) Solat                         4) Duduk di dalam masjid
        2) Puasa                        5) Membaca dan menyentuh Al-Qur'an
        3) Tawaf  

No comments:

Post a Comment