Sunday, 6 November 2011

ADAB MAKAN DAN MINUMPelajaran : Pendidikan Islam
Bidang    : Asas Akhlak Islamiah
Tahun     : 3
Hasil pembelajaran  : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
                                 1. Menyatakan adab semasa makan dan minum
                                 2. Menyatakan semasa menghidang makanan dan minuman
                                 3. Mengamalkan adab makan dan minum yang betul dan bersopan.
Pengalaman pembelajaran : 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk.
                                          2. Guru meminta murid menyebut adab-adab semasa makan dan minum.
                                          3. Murid menyatakan adab semasa menghidangkan makanan.
                                          4. Murid cuba mengamalkan adab ini semasa makan di kantin sekolah.                    

No comments:

Post a Comment