Thursday, 24 November 2011

PERISTIWA HAJARUL ASWAD

Pelajaran : Pendidikan Islam
Tahun      : 3    
Bidang     : Asas Ulum Syariah (Sirah)
Tajuk       : Peristiwa Hajarul Aswad
Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
                              1. Menyatakan peristiwa yang berlaku semasa peletakan 
                                  Hajarul Aswad.
                              2. Menyebut nama kaum yang berselisih faham dalam
                                  peristiwa tersebut.
                              3. Menyebut akhlak terpuji Nabi Muhammad


Langkah pembelajaran : 1. Guru bercerita kepada murid tentang tajuk.
                                  2. Guru meminta murid menyebut nama kaum yang
                                      berselisih faham dalam peristiwa tersebut.
                                  3. Murid menyebut akhlak terpuji Nabi Muhammad 
                                      boleh dijadikan teladan.                                  
Hajarul Aswad bermaksud batu hitam. Hajarul Aswad terletak di penjuru sebelah timur Kaabah.
Berlaku banjir besar di Kota Mekah menyebabkan Kaabah telah rosak. Setelah Kaabah dibaiki semula, telah berlaku perselisihan faham antara empat kaum iaitu kaum Bani 'Addi, Bani 'Auf, Bani Khazraj dan Bani Mahzum untuk meletakkan semula Hajarul Aswad pada tempat asalnya .


Akhirnya, mereka sependapat untuk melantik orang yang pertama memasuki masjid pada keesokkan paginya sebagai hakim. Dengan takdir Allah, Nabi Muhammad ialah orang yang pertama memasuki masjid, lalu mereka melantik Nabi Muhammad menjadi hakim. 


Nabi Muhammad dengan kebijaksanaannya telah menggunakan kain serbannya untuk diletakkan hajarul aswad di atasnya dan meminta ketua-ketua kaum mengangkat hajarul aswad tersebut bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan hajarul aswad ke tempat asalnya semula di penjuru sebelah timur Kaabah. Maka keempat-empat kaum itu berdamai kerana kebijaksanaan Nabi Muhammad. Itulah peristiwa hajarul aswad.

No comments:

Post a Comment