Thursday, 17 November 2011

Pelajaran: Pendidikan Islam Tahun 3

Pelajaran : Pendidikan Islam
Tahun      : 3
Bidang     : Asas Ulum Syariah (Ibadah)
Tajuk       : Perkara-perkara yang membatalkan solat
Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
                               1. Menyebut perkara-perkara yang membatalkan solat satu persatu
                               2. Menunjukkan tunjuk cara dengan bimbingan guru
                               3. Menulis (Batal) atau (Tidak Batal) pada pernyataan yang diberi


Langkah pembelajaran :   1. Guru meminta murid menyebut perkara-perkara
                                        tersebut satu persatu
                                    2. Murid menunjukkan cara dengan bimbingan guru
                                    3. Murid menjawab latihan bertulis


Penerapan nilai    : Sentiasa menjaga solat daripada terbatal, menunaikan 
                            solat pada awal waktu. 


Perkara-perkara yang membatalkan solat.


1. Menggerakkan anggota badan tiga kali berturut-turut.
2. Bercakap-cakap di dalam solat
3. Ketawa ketika solat
4. Membuka aurat dengan sengaja
5. Berhadas besar atau berhadas kecil
6. Berubah niat
7. Berpaling dada dari arah qiblat
8. Makan atau minum ketika solat
9. Terkena najis pada badan, pakaian atau tempat
10. Murtad

No comments:

Post a Comment