Thursday, 17 November 2011

Pelajaran: Pendidikan Islam Tahun 3

Pelajaran : Pendidikan Islam
Tahun      : 3
Bidang     :  Asas Ulum Syariah (Sirah)
Tajuk       : Pekerjaan Nabi Muhammad
Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
                                 1. Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad semasa kecil
                                 2. Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad setelah dwasa
                                 3. Menyebut akhlak mulia Nabi Muhammad
Langkah pembelajaran :   1. Guru berceita tentang tajuk
                                     2. Murid bersoal jawab tentang tajuk 
                                     3. Murid menyebut pekerjaan Nabi Muhammad dan akhlak mulia 
                                         baginda.
                                     4. Murid membuat latihan bertulis
Penerapan nilai  : Mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad
   
1. Nama nabi kita ialah nabi Muhammad S.A.W.
2. Nama bapa nabi Muhammad ialah Abdullah bin Abdul Muttalib
3. Nama ibu nabi Muhammad ialah Aminah bt Wahab
4. Nama bapa saudara nabi Muhammad ialah Abu Talib bin Abdul Muttalib
5. Nabi Muhammad S.A.W dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiulawal Tahun Gajah
   di Kota  Mekah.
6. Semasa kecil Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing
7. Setelah dewasa Nabi Muhammad bekerja sebagai peniaga di Syam
8. Nabi Muhammad seorang peniaga yang rajin, sabar, bijak dan bertanggungjawab.

No comments:

Post a Comment