Sunday, 11 December 2011

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Tahun 3


Asuhan Tilawah Al-Qur'an
1. Membaca Surah Al-Humazah
2. Membaca Surah Al-Fil
3. Membaca Surah At-Takathur
4. Membaca Surah Al-Qari'ah
5. Membaca Surah Al-A'diyat
6. Membaca Surah Al-'Asr


Hafazan Surah
1. Surah Al-Humazah
2. Surah At-Takathur
3. Surah Al-Fil
4. Surah Al-'Asr
5. Surah Al-Qari'ah


Kefahaman Surah
1. Surah Al-Ikhlas
2. Surah Al-Khauthar


Bahagian (B) Asas Ulum Syariah


1. Aqidah
    1.1 Beriman kepada Kitab Allah
    1.2 Beriman kepada Hari Akhirat
    1.3 Allah bersifat Baqa'
    1.4 Allah bersifat Qiamuhu binafsihi
    1.5 Allah bersifat Mukhalafatuhu lilhawadisi
    1.6 Allah Maha Menerima Kesyukuran (As-Syakur)
    1.7 Allah Maha Adil (Al-'Adlu)


2. Ibadah
    2.1 Mari mengenal hukum
    2.2 Bersuci daripada hadas besar
    2.3 Bacaan doa qunut
    2.4 Perkara-perkara yang membatalkan solat


3. Sirah
    3.1 Pekerjaan Nabi Muhammad semasa kecil
    3.2 Pekerjaan Nabi Muhammad setelah dewasa
    3.3 Perkahwinan Nabi Muhammad
    3.4 Peristiwa HAjarul Aswad


Bahagian (C) Asas Akhlak Islamiah
1. Adab menghidang makanan dan minuman
2. Adab bercakap dengan rakan
3. Adab melayan tetamu
4. Adab menziarahi rakan
5. Adab menziarahi pesakit
6. Adab menziarahi orang tua


Pelajaran Jawi
1. Perkataan pinjaman daripada bahasa Arab
2. Perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris
3. Perkataan berimbuhan awalan
4. Perkataan berimbuhan akhiran
5. Perkataan berimbuhan apitan
6. Menulis ayat mudah

No comments:

Post a Comment