Monday, 26 September 2011

Guru ibarat cahaya yang menerangi orang lain.

Guru yang pertama... "Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada Malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar". (Surah al-Baqarah : 31)

No comments:

Post a Comment